Комерційні відносини

20.06.18, 10:00

Економічне функціонування в сучасних нормативно-правових умовах – це динамічний, непередбачуваний процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від застарілих стереотипів та догм. Тому в цьому процесі дуже серйозним моментом є визначення типових і якісних характеристик результату підприємницької діяльності – товару.

Система господарювання складається з трьох базових елементів:

-ресурсне забезпечення;

-виробництво;

-реалізація продукції виробництва (товару чи послуги).

Економічні методи ведення господарства стосуються, насамперед, комерційного розрахунку. Він має свій, притаманний тільки йому, механізм дії та розвитку. Це – система, що саморозвивається та самовідтворюється, характеризується самоокупністю та самореалізацією. Комерційний розрахунок відображає систему економічних відносини, які склалися у суспільстві внаслідок дій об’єктивних загальноекономічних законів. Ці відносини ґрунтуються на приватній власності на засоби та результати виробництва, і виникають між фірмою (підприємством) та суспільством, підприємницькими структурами, всередині окремих фірм в галузях ресурсозабезпечення, виробництва та реалізації виготовленої продукції.

Комерційні відносини є вторинними, похідними від загальних суспільних відносин, і відображають їх у господарській площині. Основою комерційного розрахунку виступає матеріальна зацікавленість, через яку здійснюється реалізація економічних інтересів, відбувається процес вирішення суперечностей, які виникають між ними та суспільними потребами. Матеріальна зацікавленість знаходить свою реалізацію через механізм розподілу доходів між виробниками та споживачами в процесі загальноекономічного та грошового обігу.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Технології продажу товарів / Роман Яковенко. – Кіровоград : Антураж А, 2003. – 212 с.

2. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

3. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцент


PlanA - Майбутне варто планувАти

Комментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Анастасия .​Серебряное озеро (Скала)
Здравствуйте, хочу поделится с вами моим впечатлением о озере. ОТДЫХАЛИ С СЕМЬЁЙ, БЫЛИ МАЛЕКИЕ ДЕТИ. СЕГОДНЯ УТРОМ…
Мария .Частный зоопарк в селе Озера
Подскажите, плиз, ещё не работает зоопарк? Может кто то ездил???
Сергей .Целебное серебряное озеро
Все лечат, и геморрой и шизофрению