Заходи щодо реформування структури економіки

19.05.18, 8:00

Головними цілями структурної перебудови економіки нашої держави є:

-формування енергозберігаючої, інноваційної моделі розвитку економіки;

-реструктуризація підприємств і технологічне оновлення виробництва;

-підвищення конкурентоспроможності виробництва та збільшення експортного потенціалу;

-посилення соціальної орієнтації економіки;

-створення розвиненого національного ринку;

-створення ефективних регіональних структур економіки.

Для цього, держава має здійснювати такі заходи щодо структурного реформування економіки:

-удосконалення нормативно-правового забезпечення структурної перебудови;

-визначення пріоритетних галузей виробництв, їх державна підтримка;

-макроекономічна стабілізація, стимулювання прогресивних структурних зрушень в економіці;

-ефективна державна інвестиційна та інноваційна політика;

-розробка макроекономічних прогнозів щодо формування сучасної структури економіки та інше.

Україна має суттєві конкурентні переваги, тобто наявність специфічних ресурсів, чинників та умов, використання яких за відповідних обставин забезпечує додатковий ефект, завдяки нижчим витратам на одиницю продукції. Це кваліфіковані трудові ресурси, значні запаси чорнозему, вигідне географічне положення та транспортна інфраструктура, суттєвий науково-технологічний потенціал.

В той же час в Україні є багато чинників, які гальмують структурну перебудову. Це обмеженість інвестицій, відсутність єдиної програми структурної перебудови, суб’єктивні чинники реалізації економічної політики, високий рівень корупції та інше. Суб’єкти структурної політики мають звернути увагу на визначення пріоритетних галузей з урахуванням критеріїв пріоритетності.

Корупція – це система незаконних дій, спрямованих на маніпулювання законодавчими актами та нормативними постановами в економічній системі, з метою нелегального особистого збагачення, пришвидшення отримання результату, уникнення певних нормативних процедур.

З огляду на це в Україні необхідні докорінні структурні зміни, які б уможливили переміщення економічної ак­тивності зі сфери озброєнь та інших галузей важкої про­мисловості до сфери виробництва споживчих товарів і послуг. Така трансформація наблизить українську економі­ку до економіки розвинутих країн і забезпечить зростання життєвого рівня населення. Однак структурні зміни супроводжуються на початкових етапах (до появи нових під­приємств у галузях легкої промисловості та надання послуг) скороченням робочих місць у важкій промисловості, а от­же – безробіттям, втратою доходів значною частиною на­селення.

Здійснення структурних перетворень – одне із невідкладних і найскладніших завдань перехідного періо­ду. Перші кроки на цьому шляху вже зроблено. З початком ринкових реформ у 1992 р. створено малі підприємства з надання послуг, виробництва товарів масового споживан­ня. Для вагоміших зрушень (закриття неплатоспроможних підприємств, конверсії тощо) потрібно більше часу. Першо­черговим завданням уряду є гарантування громадянам, рі­вень доходів яких у зв’язку зі структурними змінами різко скоротився, належного соціального захисту.

Рис. 1. Система структурного регулювання економіки

Здійснення перетворень на кожному етапі потребує не­однакового часу. Наприклад, стабілізаційний період може тривати від 1 року до трьох, залежно від глибини кризи та ефективності дій уряду; процес становлення ринку – приблизно п’ять років за умови, що політична ситуація є досить стабільною, а уряд дотримується курсу економіч­них реформ; структурне коригування – впродовж життя одного покоління, оскільки командно-адміністративна система мала згубні економічні наслідки.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!