Функції економічного знання

08.05.19, 12:00

Як і будь-яка наука, економічна теорія є носієм певного набору суспільних функцій.

Теоретико-пізнавальна функція – спрямована на формування економічного світогляду, пізнання економічних процесів, розкриття змісту економічних законів і категорій, створення засад для економічного аналізу.

Практична – полягає в обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для вирішення господарських завдань, спрямована на розробку економічної політики та її впровадження в господарський процес як на рівні особистості – так і держави. Інакше кажучи, вона трансформує нагромаджені економічні знання у процес поліпшення власного добробуту.

Виховна – здійснюєформування економічної моралі та принципів взаємодії з іншими суб’єктами економіки. Сучасне підприємництво в розвинутих економічних країнах базується на принципах довіри та взаємоповаги. Тому наявність морально-етичних установок та їх застосування в процесі фінансово-господарської діяльності сприяє створенню довгострокової бази партнерів та клієнтів, а також отриманню прибутків протягом тривалого терміну.

Методологічна – формує методологічні засади для решти інших економічних наук, таких як менеджмент, маркетинг, економіка підприємства, бухгалтерський облік, банківська справа, економетрія тощо. Дедалі більше поширення отримує міждисциплінарний підхід в процесі наукових досліджень. В цьому разі йдеться про збагачення методології економічної теорії інструментами психології, права, соціології, політичної думки тощо.

Прогностична – створює передумови для передбачення економічних процесів у майбутньому з метою спрямування їх у правильне русло.Її метою є запобігання економічним втратам, пом’якшення перебігу негативних економічних процесів, мінімізація збитків та максимізація прибутків.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Марія .Ресторація Кропивницьких
Доброго дня. Відвідали даний заклад. Зазвичай коментарі не пишу, але тут дуже хотілось би поділитися. Були невеликою…
Michael G.Цвітне: Гончарство ХІХ-ХХ століття
Мій батько з Цвітної, жив там до війни і мобілізований був Єлісаветградковським райвоєнкоматом на війну. До речі,…
Танюшка .Отель-ресторан "Бегемот"
Заказывали номер по телефону, попросили с удобствами который стоит 500 грн сутки, в итоге при заезде оказалось…