Ефективність виробництва, її види

14.05.19, 12:00

Економічна ефективність – цедосягненняекономічного результату при застосуванні мінімальних витрат. Серед загальноприйнятих показників ефективності виробництва використовують:

1)Продуктивність праці – обсяг продукції виробленої одним робітником, або за одиницю часу.

Vп (грн, шт.)

ПП = ---------------------- або

Кр (осіб)

Vп (грн, шт.)

ПП = -----------------------, де Vп – обсяг продукції

Ч (год) Кр – кількість робітників

Ч – час виробництва

2) Трудомісткість праці – кількість часу необхідна для виробництва одиниці продукції, показник зворотний до продуктивності праці.

Ч (год)

ТМ = -------------------------

Vп (шт., грн)

3) Фондовіддача – відображає відношення обсягу виробництва на 1 грн. витрат виробничих фондів, або скільки продукції спроможна створити 1 гривня виробничих фондів. В структурі капіталу розрізняють основні та оборотні фонди.

Основні фонди – засоби виробництва, що не використовуються повністю протягом одного виробничого циклу підприємства, вартість споживання яких переноситься на виробництво у вигляді амортизації (верстати, будівлі, устаткування).

Оборотні фонди – засоби виробництва, що повністю споживаються протягом одного виробничого циклу та враховуються в процесі виробництва у собівартості (матеріали, сировина).

Vп (шт., грн)

ФВ = -------------------------

Ф (витрати гривень виробничих фондів)

4) Матеріаловіддача – відображає скільки продукції виготовляється за рахунок однієї гривні матеріалу.

Vп (шт., грн)

МВ = ---------------------

М (витрати гривень матеріалів)

Соціальна ефективність виробництва – характеризується застосуванням максимальної кількості робітників (з метою подолання безробіття) та створенням продукту, який не завжди є прибутковим для приватного сектору (маяк, світлофор, автошляхи, мости, зелені насадження).

Соціально-економічна ефективність враховує як прибуток виробника так і рівень задоволення суспільних потреб в тому числі суспільно необхідними товарами.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Юлия .Частный зоопарк в селе Озера
Подскажите пожалуйста работает зоопарк в августе. Кто ездил?
Наташа .​Серебряное озеро (Скала)
Жилье для отдыхающих, т. 098-91-25-502
Марк .Музей Эльворти - завода "Красная Звезда"
Уважаемая Виктория! Спасибо за совет. Попробую им воспользоваться. С уважением, Марк.