Система управління та організації ринкового підприємства

09.06.19, 12:00

Досягнення комерційного успіху залежить від глибокого і всебічного вивчення ринку, ринкових умов і можливостей. Це є першим кроком, який здійснюється ще перед започаткуванням нового бізнесу.

Маркетинг – це складова частина комерційної діяльності, сутність якої полягає в підпорядкуванні господарських дій ринковим умовам та встановленні прямого безпосереднього зв’язку між виробництвом та обігом.

У перекладі з англійської, marketing – продаж, реалізація, ринкова діяльність. У сформованому на сьогодні науковому тлумаченні, маркетинг – це загальна тенденція розвитку фірми, коли акцент з виробництва і товару переноситься на комерційні зусилля, споживача та його потреби і вимоги. Отримання прибутку в цьому випадку здійснюється за умов дотримання двох принципів:

-пошук потреб і задоволення їх;

-виробництво товарів, які можна продати, а не продаж товарів, які можна виготовити.

Метою маркетингу на підприємстві є створення системи випереджаючого оперативного відображення виробничих вимог ринку як системи відносин, що поєднує споживачів та виробників.

У практичному аспекті принципи маркетингу зводяться до:

-планування товарного асортименту з урахуванням соціально-психологічних установок різних груп споживачів;

-соціальної організації торговельного обслуговування споживачів, коли не покупець виявляє зацікавленість в товарі, а товар наближається до потенційного споживача;

-оволодіння ринком збуту продукції.

Маркетинг реалізує свої завдання з урахуванням трьох факторів часу: минулого, теперішнього, майбутнього. В залежності від рівня якості товару та ринкової кон’юнктури, розрізняють наступні види маркетингу.

Демаркетинг, метою якого є зниження попиту на товар (у більшості випадків здійснюється через підвищення рівня цін).

Конверсійний маркетинг пов’язаний із ситуацією, коли всі або більшість найважливіших сегментів потенційного ринку відхиляють товар чи послугу, метою є зародження попиту.

Підтримуючий маркетинг – спрямований на підтримку умов сприятливих для продавця.

Протидіючий маркетинг (антимаркетинг) виникає за умови наявності такого попиту, задоволення якого є небажаним через негативні властивості товару (алкоголь, тютюн).

Розвиваючий маркетинг пов’язаний з попитом, що формується на товари, яких ще немає на ринку.

Ремаркетинг – відновлення попиту на будь-який товар.

Синхро-маркетинг – застосовується у випадках, коли підприємство буває задоволеним загальним рівнем попиту на свою продукцію, але його не влаштовує рівень попиту на конкретний товар протягом певного проміжку часу, мета – врівноваження (підвищення) попиту, що коливається.

Стимулюючий маркетинг – пов’язаний з товарами та послугами, на які не існує попиту.

Велике значення має застосування безпосередньої системи управління підприємством. Менеджмент – це наукова організація управління. Її чотири основні елементи: планування, організація, мотивація та контроль.

Бухгалтерський облік – система показників та методів, що використовуються для внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

Аудит – система знань, методів та технологій щодо перевірки облікової звітності. В багатьох випадках його здійснює незалежна особа, що перевіряє фінансово-господарський стан фірми, використання бюджетних ресурсів, відповідність поданої податкової декларації реальним доходам фірми.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Людмило, телефонуйте будь ласка на іподром - тут це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Научись танцевать ТВЕРК
Марино, запис - за тел.: (093) 409 87 31, (095) 647 00 59
Игорь .Юристи служби зайнятості розповіали про особливості претензійно-позовної…
Деякі центри зайнятості сумістно з пенсійним фондом невірно обчислюють страховий стаж а саме війсковослужбовцям…