Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки

25.09.19, 12:00

Фінанси – це не просто гроші, а економічні відносини, що склались щодо формування і використання грошових ресурсів. Сутність фінансів більш повно проявляється у виконуваних ними функціях: розподільчої, регулюючої, контрольної та стимулюючої.

Фінансова система країни складається з:

1)державного бюджету;

2)позабюджетних фондів (пенсійних, страхових, кредитних);

3)фінансів підприємств;

4)фінансів домогосподарств;

5)місцевих фінансів.

Головним важелем державного регулювання перерозподілу фінансових потоків є бюджет, до його основних функцій належать:

- вплив на перебіг суспільного відтворення;

- стимулювання економічного зростання;

- регулювання обсягу сукупного попиту;

- вплив на короткострокові коливання економічної кон’юнктури;

- проведення активної соціальної політики.

Основними напрямками фінансового регулювання економіки є: витрати на наукові дослідження; відтворення кваліфікованої робочої сили; витрати на соціальні цілі та ін. У загальному спрощеному вигляді, фінансове регулювання економіки – це заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на базі фінансового законодавства для реалізації соціально-економічних цілей розвитку країни. Саме це є фінансовою політикою держави.

Важливе значення у регулюванні економіки має збалансування державного бюджету за доходами і видатками. В цьому разі необхідно ознайомитись з поняттями дефіцит і профіцит державного бюджету. Перше – це перевищення витрат над доходами, а друге – це перевищення доходів бюджету над його витратами.

Основні шляхи покриття дефіциту державного бюджету: додаткова емісія готівкових грошей; продаж державних цінних паперів; державні позики; посилення оподаткування.

Державний бюджет балансується на циклічній основі:

1)перевищення видатків над доходами – під час спаду виробництва;

2)перевищення доходів над видатками – під час економічного піднесення.

За таких умов держава проводить антикризову політику, “гасить” економічні коливання.

Основними напрямками бюджетних видатків на потреби народного господарства є:

- інфраструктура;

- сільське господарство;

- дотації підприємствам державного сектору;

- підтримка експортерів товарів, послуг, капіталу та ін.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Яна .Ресторан "VIP-хатинка"
Такие заведения не должны находиться в жилом доме,такое впечатление что тамада и музыка у нас в квартире ,УЖАС,ВЫХОДНЫХ…
Umanska E."Лісова коза" запрошує у гості
Добрий день, а можна отримати якісь контакти, щоб домовитись на інший день?
Вікторія .База відпочинку “На гачок”
Відпочивали на базі сьогодні - 01.07.2020 - класний пляж! Ми приїхали біля 8.30 ранку, нас без проблем пустили (вхід на…