Державна політика прискореної амортизації

11.10.19, 12:00

Особливе місце серед важелів державної підтримки НТП посідає застосування політики прискореної амортизації. Необхідно згадати, що амортизаційні відрахування мають конкретне і цільове призначення – відновлення основних засобів, які вибули, внаслідок фізичного зношення, погіршення якості, морального старіння.

Законодавством України передбачена прискорена амортизація, яка дає підприємству очевидні вигоди, а саме:

-“страхує” фірму від втрат внаслідок морального знецінення елементів основного капіталу;

-зменшує розміри оподаткованого прибутку і, відповідно, податкові платежі;

-частково захищає фірму від інфляційних втрат;

-надає податкову пільгу, яку отримують підприємства, що інвестували грошові кошти в основний капітал.

Амортизаційна політика держави повинна передбачати застосування таких методів амортизаційних списань і норм, які дають змогу в короткі терміни відшкодувати інвестиції, що були здійснені раніше.

Хоча законодавством України передбачена прискорена амортизація, але вітчизняні фірми практично її не застосовують. Це пов’язано з серйозними хибами законодавства, коли воно амортизаційну політику використовує у фіскальних цілях, а також тим, що податкові пільги є занадто малими порівняно з втратами від інфляції (в умовах високих темпів інфляції амортизаційні відрахування, як джерело інвестицій втрачають своє значення).

Для пожвавлення інвестиційної активності в Україні, сьогодні доцільно використати досвід інших країн, зокрема, з надання податкових пільг.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Людмило, телефонуйте будь ласка на іподром - тут це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Научись танцевать ТВЕРК
Марино, запис - за тел.: (093) 409 87 31, (095) 647 00 59
Игорь .Юристи служби зайнятості розповіали про особливості претензійно-позовної…
Деякі центри зайнятості сумістно з пенсійним фондом невірно обчислюють страховий стаж а саме війсковослужбовцям…