Державне регулювання сфери товарного обігу

14.10.19, 12:00

Торгівля – це галузь, яка забезпечує перехід товарної маси зі сфери виробництва до споживача. Основним показником такої діяльності є товарооборот.

Товарооборот – це обсяг продажу товарів масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих потреб, в обмін на його грошові доходи, або підприємствам – для подальшої переробки чи продажу. Необхідно мати на увазі, що обсяг та структура товарообороту на рівні держави віддзеркалює:

-рівень соціально-економічного розвитку країни;

-рівень життя населення;

-стан грошового обігу в країні.

Державне регулювання сфери товарного обігу – це система заходів економічного, правового та організаційного характеру, за допомогою яких органи державної влади й управління впливають на процеси, що відбуваються у сфері торгівлі, та на суб’єкти, що залучені до цих процесів.

Метою державного регулювання торговельно-економічних відносин є створення умов, що забезпечують нормальне функціонування галузі в цілому, задоволення потреб споживача і стабільну участь суб’єктів комерційної діяльності у міжнародному поділі праці. Його завданнями є:

-розробка, прийняття, контроль за законодавством, що забезпечує правову основу і захист інтересів торговельних підприємств;

-реалізація державної політики щодо розвитку торговельно-виробничої сфери на основі використання ринкових механізмів господарювання;

-створення умов для вільної конкуренції на товарних ринках, вільного просування товарів на внутрішньому та міжнародному ринках;

-зняття обмежень адміністративного регулювання торговельної діяльності тощо.

Держава здійснює вплив на діяльність торговельних підприємств прямими та непрямими методами. До прямих методів належать: контроль за дотриманням законів, контроль за якістю продукції; регулювання правил продажу окремих видів продукції; контроль за дотриманням санітарних норм торгівлі та інше. До непрямих – розробка та прийняття відповідного законодавства; фінансова та кредитно-грошова політика; політика доходів; регулювання експортно-імпортних операцій; розміщення державних замовлень та інше.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Людмило, телефонуйте будь ласка на іподром - тут це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Научись танцевать ТВЕРК
Марино, запис - за тел.: (093) 409 87 31, (095) 647 00 59
Игорь .Юристи служби зайнятості розповіали про особливості претензійно-позовної…
Деякі центри зайнятості сумістно з пенсійним фондом невірно обчислюють страховий стаж а саме війсковослужбовцям…