Національна економіка та макроекономічний рівень господарювання

13.03.20, 12:00

Національна економіка – це система економічних інститутів та відносин, що функціонують в межах однієї країни та є виразниками її національних і економічних інтересів. Одним із пріоритетних напрямків економічної діяльності суб’єктів економічної діяльності є забезпечення економічної безпеки держави, тобто рівня розвитку економічної системи, яка не залежить від економічної діяльності інших країн.

Велике значення для досягнення зазначених рeзультатів відіграють показники макроекономічної структури держави, тобто співвідношення між окремими секторами й галузями економіки.

В залежності від змісту економічних явищ виділяють відтворювальні, галузеві та територіальні співвідношення.

Структура національного виробництва складається з 4-х елементів:

1 – виробництво споживчих товарів;

2 – виробництво інвестиційних товарів;

3 – сфера послуг;

4 – відтворювально-промисловий капітал.

Головним завданням структурної політики держави є розбудова нової структури національної економіки, яка базувалась би на інноваційному виробництві основою якого є НТП.

Макроекономічний рівень господарювання використовує сукупні (агреговані) показники, що об’єднують низки показників схожого типу, наприклад сукупний попит або сукупна пропозиція.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4. Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера НЕ РАБОТАЕТ
Дякуємо! Видалили його з активного розділу сайту
Артем .Система замовлень і доставки Mister. Am
Зробив замовлення в додатку Mister.Am При оформленні замовлення вказав використати свій накопичений кешбек в розмірі…