Інші показники системи національних рахунків (крім ВВП)

16.05.20, 12:00

Валовий національний дохід (ВНД) відображає сукупну ринкову вартість усього ринкового виробництва товарів і послуг країни за рік. Він враховує закордонне виробництво суб’єктів даної країни і не враховує доходи отримані іноземними інвесторами в цій країні.

Чистий національний дохід (ЧНД) = ВНД – А (амортизація)

Сальдо первинних доходів (Sп.д.) = доходи, які отримали резиденти національної економіки за їх участь у виробництві ВВП інших країн (Dотр.) за мінусом доходів, сплачених резидентами інших країн за участь у виробництві ВВП даної країни (Dспл.).

Sп.д. = Dотр.- Dспл.

Sп.д. 0

GNI = GDP[img width="15" height="16" src="file:///C:/Users/AFLORE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">Sп.д.

Оскільки сальдо первинних доходів може бути додатним або від’ємним, то ВВП може перевищувати ВНД або навпаки, бути меншим. Ситуація, коли ВВП перевищує ВНД виникає, якщо сальдо первинних доходів є від’ємним. Це характерно для країн, що розвиваються, оскільки ці країни вимушені сплачувати доходи (відсотки, дивіденди) розвинутим країнам. І навпаки, для розвинутих країн характерним є додатне сальдо первинних доходів і ВНД перевищує ВВП.

Валовий національний наявний дохід (ВННД) розраховується як сума ВНД та сальда первинних доходів:

ВННД = ВНД + Sп.д.

На базі ВВП можуть бути розраховані такі макроекономічні показники:

1) чистий внутрішній продукт (ЧВП). ВВП має істотний недолік: він не передбачає вилучення тієї частини річного виробництва, яка необхідна для відшкодування спожитого капіталу (амортизація).

Це враховує ЧВП. Для розрахунку ЧВП потрібно:

з ВВП, розрахованому за доходами, вилучити амортизацію;

з ВВП, розрахованого за витратами, необхідно вилучити валові інвестиції і додати чисті інвестиції.

2) Національний дохід – це сукупний дохід, який одержують постачальники ресурсів від підприємств за продані ресурси. Він розраховується шляхом складання всіх доходів: заробітної плати, рентних платежів, відсотка та прибутку. Але можна розрахувати національний дохід і шляхом відрахування з ЧВП непрямих податків на бізнес. Національний дохід – це зароблений дохід.

3) Особистий дохід – фактично отриманий дохід. Його розраховують шляхом виключення з національного доходу доходів зароблених, але не отриманих (внески на соціальне страхування, податки на прибуток корпорацій і нерозподілений прибуток корпорацій) і включення доходів, отриманих, але не пов’язаних з результатом поточної трудової діяльності (трансфертні платежі і виплати населенню).

4) Дохід кінцевого розпорядження – дохід після сплати індивідуальних податків. Його розраховують шляхом вилучення з особистого доходу індивідуальних податків (особистого прибуткового податку, податків на особисте майно і на спадщину).

5) Валовий регіональний продукт (ВРП) на стадії виробництва, розрахований виробничим методом, становить суму валової доданої вартості, створеної всіма інституційними одиницями-резидентами на економічній території регіону (без урахування чистих податків на продукти).

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4. Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.


Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!