Роль цін в обчисленні макроекономічних показників

17.05.20, 12:00

Показники системи національних рахунків доречно та зручно вимірювати в грошових показниках, але ціни мають властивість змінюватись протягом кожного періоду часу. Тому для співставлення показників різних років, необхідно враховувати ціновий чинник. При макроекономічному аналізі розраховують два види ВВП – номінальний і реальний.

Номінальний ВВП відображає обсяг виробництва у ринкових цінах, що склалися на момент створення цього обсягу продукції. Реальний ВВП відображає вартість загального обсягу виробництва в різні роки в постійних цінах одного визначеного року, який називається базовим. В цьому випадку використовують індекс цін, який розраховується як співвідношення між сукупною поточною ціною певного набору товарів і послуг (споживчого кошику) певного року до такого ж показника в цінах базового року.

Споживчий кошик в цінах поточного року

Іц = --------------------------------------------------------------- (х 100%)

Споживчий кошик в цінах базового року

Індекс цін може розраховуватись як у відсотках так і в частках. Якщо він більше 100% або 1 – має місце інфляція, якщо менше – дефляція.

Отже, реальний ВВП – це номінальний ВВП з урахуванням інфляції.

Номінальний ВНП

Реальний ВНП = ---------------------------------------

Індекс цін (в частках)

За цією методикою можна розрахувати будь-які реальні показники СНР.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4. Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Людмило, телефонуйте будь ласка на іподром - тут це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Научись танцевать ТВЕРК
Марино, запис - за тел.: (093) 409 87 31, (095) 647 00 59
Игорь .Юристи служби зайнятості розповіали про особливості претензійно-позовної…
Деякі центри зайнятості сумістно з пенсійним фондом невірно обчислюють страховий стаж а саме війсковослужбовцям…