Чистий економічний добробут

20.05.20, 12:00

Застосування ВВП на душу населення як показника економічного добробуту є обмеженим з перерахованих у попередніх публікаціях причин.

Саме тому американські вчені Джеймс Тобін (США, 1918–2002) і Вільям Нордгауз (США, 1941 р.н.) в 1972 р. здійснили експериментальні розрахунки показника чистого економічного добробуту (ЧЕД). Вони звернули увагу на те, що кінцева мета економічної діяльності – споживання, в той час як валовий внутрішній продукт характеризує виробництво. Показник ЧЕД розраховувався в певній послідовності:

1.Спочатку від величини валового національного продукту віднімались валові інвестиції (амортизація та чисті інвестиції).

2.Одержаний результат зменшувався на суму державних витрат на підтримку суспільно-політичної системи (превентивні витрати), які не збільшують добробут.

3.У результаті визначився показник валового внутрішнього продукту, який характеризує добробут; до нього додавалась вартість:

-послуг споживчого капіталу (фондів споживчих товарів довгострокового користування);

-вільного часу;

-праці домогосподарок. Ці три компоненти є чинниками добробуту, але в статистиці не розраховуються. Тому їх вартість визначалась умовно.

4. Одержаний результат зменшувався на величину збитків від забруднення навколишнього середовища, урбанізації тощо.

У 1971 р. в Японії також почались дослідження щодо розрахунку показника чистого економічного добробуту. Японський показник ЧЕД включає дев’ять компонентів:

oдержавне споживання;

oособисте споживання;

oпослуги державного капіталу;

oпослуги споживчого капіталу;

oвільний час;

oнеринкова діяльність – праця домогосподарок;

oприродоохоронні витрати;

oзбитки від забруднення середовища;

oзбитки від урбанізації.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4. Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Кировоградский главпочтамт
Однозначно треба звернутися до Укрпошти, а не на сайт "Тусовка" (де ви зараз знаходитесь), бо це інформаційно-розважальне…
Вікторія .Відпочинковий комплекс "Казанок"
Не знаю, але мені здається навряд чи - там немає ліжок
Вікторія .Свадебные мелочи
Будь ласка!