​Запрошення до участі у тендері

22.03.18, 10:00

Запрошення до участі у тендері на закупівлю послуг з заправки та регенерації картриджів, закупівлю нових картриджів та чорнил для картриджів у 2018 році

Кіровоградський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», оголошує відкритий конкурс на закупівлю послуг з заправки, регенерації картриджів та закупівлю нових картриджів та чорнил для картриджів у 2018 році

Пропозиції повинні бути подані особисто або поштою не пізніше 09 30 11.04.2018 року до Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 15/7, поштовий індекс 25006 із темою листа, зазначеною на конверті, «Відкритий конкурс на закупівлю послуг з заправки та регенерації картриджів, закупівлю нових картриджів та чорнил для картриджів».

Оскільки послуги замовляються юридичною особою, пропозиції від ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї групи спрощеної системи оподаткування в частині закупівлі послуг з заправки та регенерації картриджів не приймаються.

Пропозиція, яка подається учасником на конкурс, повинна складатися з:

1)Повністю заповненої, підписаної уповноваженою особою, завіреною печаткою Форми комерційної пропозиції (додаток 1)

2)Копійдокументів, що надаються учасником:

·свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

·свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ), свідоцтва про сплату єдиного податку;

·витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданого не раніше 01.01.2013 р.

Всі копії мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи.

До пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи її підписувати (наказ про призначення керівника або довіреність).

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Строк дії пропозиції повинен становити не менше 10 місяців з дати підписання договору. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 10 місяців.

Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі критерію «ціна». До уваги також братиметься досвід роботи на ринку.

У випадку надходженням менше трьох пропозицій, здійснюватися розгляд та проводитися оцінка пропозицій не буде, а конкурс буде скасованим та оголошеним повторно.

Про результати буде повідомлено після 10 30 11.04.2018.

Детальну інформацію можна отримати за електронною адресою lgdc.kirovograd@gmail.com, контактні особи: Олег Яременко (тел. 067-984-68-00,
(0522)-32-02-86), Василь Слонєвський (тел. 050-974-42-72, (0522)-32-02-86), Олександр Коротченко (тел. 066-555-45-08, (0522)-32-02-86).

Додаток 1 до

Умов конкурсу

на закупівлю послуг з заправки та регенерації картриджів, закупівлю нових картриджів та чорнил для картриджів

Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

ФОРМА "КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми,

1

Повне найменування Учасника

2

Код ЄДРПОУ

3

Форма власності та юридичний статус

4

Платник ПДВ

Так___ Ні____

5

Дата створення

6

КВЕД (має відповідати виду закупівлі)

7

Адреса

-юридична

-фактична

8

Телефон

9

Факс

10

ел. пошта

11

Веб-сайт

12

ПІБ та посада керівника організації

13

ПІБ уповноваженого представника Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

14

ПІБ та посада контактної особи

15

Телефон контактної особи

16

Ел. пошта контактної особи

17

Перелік Замовників, яким надавались подібні послуги

18

Досвід роботи на ринку

____ років

Надаємо свою пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю послуг з заправки та регенерації картриджів, закупівлю нових картриджів та чорнил для картриджів для потреб Кіровоградського ВП ЦРМС у 2018 році.

Вивчивши Умови тендеру, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступною специфікацією та цінами :

Назва

Кількість

Ціна, грн.

Заправка Картриджів

Заправка картриджу на Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Xerox 3025NI (Wi-Fi)

1 заправка

Регенерація (відновлення) картриджу на Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Xerox 3025NI (Wi-Fi)

1 заправка

Купівля картриджів

Картридж на Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Xerox 3025NI (Wi-Fi) оригінальний

1 шт.

Картридж чорний на Принтер струмневий з системою безперервного друку CANON G1400 PIXMA оригінальний

1 шт.

Картридж кольоровий на Принтер струмневий з системою безперервного друку CANON G1400 PIXMA оригінальний

1 шт.

Картридж чорний на Багатофункціональний принтер А4 кольоровий Xerox VersaLink C405 DN оригінальний

1 шт.

Картридж кольоровий (синій, червоний, жовтий) на Багатофункціональний принтер А4 кольоровий Xerox VersaLink C405 DN оригінальний

1 шт.

Купівля чорнил на Принтер струменевий з системою безперервного друку CANONG1400 PIXMA

Чорнило чорне ВК 490 оригінальне 135 мл. (Виготовлено в Японії)

1 шт.

Чорнило синє С 490 оригінальне 70 мл. (Виготовлено в Японії)

1 шт.

Чорнило червоне М 490 оригінальне 70 мл. (Виготовлено в Японії)

1 шт.

Чорнило жовте Y 490 оригінальне 70 мл. (Виготовлено в Японії)

1 шт.

Також підтверджуємо наступні умови постачання товарів:

1

Безкоштовна доставка

При купівлі товарів на

_____ грн.

2

Виконання замовлення

______ робочих днів

1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсу, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 5 банківських днів з дня акцепту пропозиції.

3. Умови розрахунків: по факту доставки або надання послуг.

Дата:

________________ ПІБ посада уповноваженої особи Учасника (завірено печаткою)

підпис

Додаток 2 до

Умов конкурсу

на закупівлю (постачання) товарів у 2018 році

Проект Договору

постачання товарів

м. Кропивницький

«___» ___________ 2018 р.

_______________________________________________________(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА чи ФОП), код в ЄДР _____________-- надалі за текстом «Постачальник», в особі _____________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони, та

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС), неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039956) Яременко Олега Петровича, який діє на підставі довіреності від 20.12.2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3210, з другої сторони,далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується передати картриджі та чорнила до принтерів у власність Замовника, а Замовник, зобов’язується прийняти товар і оплатити його на умовах передбачених даним Договором.

1.2. Кількість та асортимент на товар узгоджується Сторонами при купівлі кожної партії товару окремо і формуються відповідно до замовлень та зазначаються в накладних і рахунках на товар, представлених Замовнику до оплати замовленого товару. Замовлення є невід’ємними частинами даного Договору.

№ з/п

Найменування товару

(із вказівкою виготовлювача)

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю,

грн. без ПДВ

1

2

3

4

5

6

1.3. Строки поставки: поставка товару та виставлення рахунку здійснюється протягом 2 (двох) днів з дня замовлення.

2. Ціна Договору, порядок оплати та приймання

2.1. Загальна сума договору визначається як сума вартості усіх партій поставленого товару, прийнятих Замовником.

2.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п`яти) днів з дня поставки кожної партії товару.

2.3. Виконання зобов’язань за цим Договором підтверджується належним чином оформленими документами первинного бухгалтерського обліку.

3. Гарантії виконання зобов'язань і відповідальність сторін

3.1. При відмові Замовника (повністю або частково) від прийняття й оплати передбачених Договором товарів (продукції) він відшкодовує Постачальнику виниклі у зв'язку із цим витрати/збитки.

Це правило не поширюється на випадки, коли відмова Замовника обумовлена постачанням товару неналежної якості та/або затримкою у простроченні Товару

4. Інші умови

4.1. Сторони не несуть відповідальності, передбаченої в розділі 3 цього Договору, якщо неможливість виконання ними умов Договору наступила в силу форс-мажорних обставин, у т.ч. (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза межами впливу сторін), що виникли після укладення Договору. При цьому, строк виконання зобов'язань змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків через форс-мажорні обставини, повинна сповістити іншу сторону про виникнення та припинення дії цих обставин.

4.2. У всьому, що не передбачено Договором, сторони керуються діючим законодавством.

4.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів. При неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються в суд за місцем знаходження Замовника.

4.4. Сторони передають одна одній право на включення персональних даних, які будуть використовуватися в процесі виконання цього Договору, до бази персональних даних кожної Сторони, на обробку таких персональних даних кожною Стороною (уповноваженою особою Сторони) та передачу таких персональних даних третім особам виключно з метою реалізації предмету та цілей цього Договору.

4.5. Усі умови цього договору є конфіденційними та не можуть бути розголошені третім особам без письмового дозволу іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

4.6. Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства. Визнання окремої частини чи положення цього Договору недійсною (нечинною) не тягне втрати чинності усього Договору у цілому.

4.7. Всі зміни, доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі й підписані обома Сторонами.

4.8. Даний Договір встановлює і відображає всі договірні умови й порозуміння між сторонами, що беруть участь у даному Договорі, у відношенні всіх згаданих тут питань, при цьому всі попередні переговори між сторонами, якщо такі були, втрачають силу.

4.9. Постачальник повідомлений про умови політики щодо обігу інформації, захисту дітей, протидії фінансування тероризму, запобігання корупції та доброчесної поведінки, що встановлені у Замовника, Постачальник підтверджує, що він не має жодного відношення до торгівлі дітьми, неналежного поводження з ними, до фінансування чи сприяння тероризму та/або не належить, не допомагає та не сприяє у діяльності терористичних організацій, дотримується політики протидії хабарництву та не має жодного відношення до виготовлення/поширення/торгівлі мінами.

4.10. Постачальник ознайомлений з Правилами доброчесної поведінки та інформаційною пам’яткою затвердженими Установою «Центр розвитку місцевого самоврядування» та зобов’язується їх дотримуватись з моменту підписання Договору.

4.11. Питання, які не врегульовані цим Договором регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.12. Послуга надається для задоволення потреб Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Відповідно до внутрішніх документів Замовника оплата послуг може здійснюватися з поточного банківського рахунку Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»: ЄДРПОУ – 41039956, п/р 26005210391610 в АТ ПРОКРЕДИТБАНК МФО – 320984.

4.13. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної зі Сторін, та має однакову юридичну силу. Всі додатки до Договору вважаються його невід’ємними частинами.

5. СТРОК ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір діє з ____________ 2018 р. до 31 грудня 2018 р., а в частині виконання зобов’язань, які виникли під час дії цього Договору – до повного їх виконання.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ЗАМОВНИК

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

п/р 26000000004199

в АТ «Укрексімбанк» м. Києва,

МФО 322313

Е-mail: ustanova.ror@gmail.com

ПІДПИСИ СТОРІН

Директор

Кіровоградського ВП ЦРМС

О.П. Яременко

/підпис, печатка/

Додаток 3 до

Умов конкурсу

на закупівлю послуг

заправки та регенерації (відновлення) картриджів у 2018 році

Проект Договору

на закупівлю послуг заправки та регенерації (відновлення) картриджів

м. Кропивницький

«___» ___________ 2018 р.

______(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА), код в ЄДР _____________ надалі за текстом «Виконавець», в особі _____________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони, та

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС ), неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039956) Яременко Олега Петровича, який діє на підставі довіреності від 20.12.2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3210, з другої сторони,

далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Цей Договір регулює відносини між Виконавцем та Замовником щодо надання послуг з заправки та регенерації (відновлення) картриджів, укладеним з метоювиконання Замовником своєї основної діяльності у межах статутних цілей та завдань, реалізації Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», номер у системі CRIS ENI/2015/038-739.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- у відповідності з даним Договором надати Замовнику послуги з заправки та регенерації (відновлення) картриджів, вказаним Замовником у Специфікаціях - додатках до цього Договору;

2.2. Замовник зобов'язаний:

- своєчасно приймати надані послуги,

- здійснювати оплату за надання послуг, передбачених цим Договором.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна послуги становить:

- Заправка картриджу на Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Xerox 3025NI (Wi-Fi) ___ грн.;

- Регенерація (відновлення) картриджу на Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Xerox 3025NI (Wi-Fi) ___ грн.

3.2. Оплата послуг з заправки та регенерації (відновлення) картриджів здійснюється у строки, погоджені сторонами, але не пізніше 10 робочих днів після підписання Акту наданих послуг.

3.3. Загальна сума договору складається з суми вартості усіх послуг, наданих Виконавцем та прийнятих Замовником згідно з актами наданих послуг.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, у тому числі сплачують пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості зобов’язання за кожний день прострочення такого зобов’язання.

4.2. Спори, що виникають із зобов'язань цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.

4.3. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін. Одностороння відмова від виконання зобов'язання та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

4.4. Цей Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або при невиконанні однією зі Сторін умов цього Договору (у тому числі грубого (суттєвого) порушення політик та процедур, встановлених у Замовника) за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня розірвання (а у випадках, передбачених політиками Замовника – без дотримання цього терміну).

4.5. Замовник є неприбутковою організацією, код ознаки неприбутковості 0048.

Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

4.6. Умови цього Договору і додаткових угод до нього є конфіденційними та не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Сторони гарантують одна одній збереження конфіденційності документації, інформації, знань і досвіду, отриманих за цим Договором.

4.7. Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають згоду на обробку та використання їхніх персональних даних (персональних даних уповноважених осіб кожної зі Сторін) з метою виконання цього Договору, цивільного (господарського) та податкового законодавства.

4.8. Виконавець повідомлений про умови політики щодо обігу інформації, захисту дітей, протидії фінансування тероризму, запобігання корупції та доброчесної поведінки, що встановлені у Замовника, Виконавець підтверджує, що він не має жодного відношення до торгівлі дітьми, неналежного поводження з ними, до фінансування чи сприяння тероризму та/або не належить, не допомагає та не сприяє у діяльності терористичних організацій, дотримується політики протидії хабарництву та не має жодного відношення до виготовлення/поширення/торгівлі мінами.

4.9. Виконавець ознайомлений з Правилами доброчесної поведінки та інформаційною пам’яткою затвердженими Установою «Центр розвитку місцевого самоврядування» та зобов’язується їх дотримуватись з моменту підписання Договору.

4.10. Питання, які не врегульовані цим Договором регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.11. Послуга надається для задоволення потреб Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Відповідно до внутрішніх документів Замовника оплата послуг може здійснюватися з поточного банківського рахунку Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»: ЄДРПОУ – 41039956, п/р 26005210391610 в АТ ПРОКРЕДИТБАНК МФО – 320984.

4.12. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної зі Сторін, та має однакову юридичну силу. Всі додатки до Договору вважаються його невід’ємними частинами.

5. СТРОК ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір діє з ____________ 2018 р. до 31 грудня 2018 р., а в частині виконання зобов’язань, які виникли під час дії цього Договору – до повного їх виконання.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

п/р 26000000004199

в АТ «Укрексімбанк» м. Києва,

МФО 322313

Е-mail: ustanova.ror@gmail.com

ПІДПИСИ СТОРІН

Директор

Кіровоградського ВП ЦРМС

О.П. Яременко

/підпис, печатка/Комментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!