Рушійні сили і фактори соціально-економічного прогресу

23.05.19, 10:00

Джерелом прогресу є розвиток суперечностей. Суперечність – це принцип будь-якого розвитку, саморуху. Рух – це суперечність, єдність та взаємодія суперечностей.

Виникнення суперечностей спричинене наявністю загальних зв’язків, залежностей і зумовленостей всередині певної матеріальної системи, взаємодією різних сторін, властивостей, тенденцій, якостей у межах суперечностей.

Взаємодія протилежних сторін характеризується взаємопроникненням, взаємообумовленістю, взаємозапереченням.

Від сутності кожної зі сторін суперечності, її структури, характеру взаємозв’язку окремих елементів, залежать відносини між протилежними сторонами, їх взаємна боротьба і взаємодія. З іншого боку, кожна суперечність проходить у своєму розвитку такі послідовні етапи:

1.Тотожність.

2.Відмінність.

3.Протилежність.

4.Конфлікт.

5.Ступінь розв’язання суперечності.

6.Перехід її у вищу форму свого розвитку.

Найшвидше економічний прогрес здійснюється на перших трьох етапах еволюції суперечностей. Їх рух відбувається насамперед у результаті більшої активності заперечувальної сторони. Такою стороною в межах способу виробництва є продуктивні сили, а серед них – людина, тому суспільний прогрес, у тому числі економічний, – це діяльність людей, які ставлять перед собою мету і досягають її.

З розвитком продуктивних сил, особливо з появою додаткового продукту, між виробництвом і споживанням виникають такі проміжні форми як обмін і розподіл. Тому виникають суперечності між виробництвом і розподілом, розподілом і споживанням, обміном і споживанням, розподілом і обміном тощо. Розвиток суперечностей стає джерелом економічного прогресу.

Фактори економічного прогресу:

1- предмети праці

2- засоби праці

3- робоча сила

4- сили природи, що використовуються людьми

5- форми і методи організації праці

6- прогрес знань

7- підприємницький талант

8- час

9- ризик

10- інформація

Суперечності між ними становлять внутрішнє джерело розвитку цієї сторони суспільного способу виробництва. Ці суперечності виявляються у формі потреб людей, їх інтересів і мотивів розвитку.

Дедалі більшого значення набуває взаємодія різних факторів у структурі соціально-економічного прогресу. Синергічний ефект – це комплексний підхід для всіх факторів, нова якість у процесі системної взаємодії в межах складної органічної системи.

Визначальними джерелами соціально-економічного прогресу на сьогоднішній день є:

1.Суперечності природних сил.

2.Суперечності техніко-економічних відносин.

3.Суперечності економічної власності.

4.Суперечності господарського механізму.

5.Суперечності між продуктивними силами і відносинами власності.

6.Суперечності між сферами відтворення.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО,к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!