Головні напрями структурної перебудови економіки держави

02.10.19, 12:00

До них належать:

-створення нової структури суспільного виробництва, яке відповідає вимогам сучасного НТП;

-підвищення конкурентоздатності національної економіки;

-перехід від ресурсовитратного до ресурсозберігаючого виробництва;

-формування розвинутого споживчого сектору та інше.

При формуванні структурної політики важливу роль відіграє вибір пріоритетних напрямів розвитку окремих галузей, економічних районів, видів виробництва. В цьому випадку керуються такими критериями:

-експортний потенціал галузі;

-перспективи попиту на продукцію галузі на внутрішньому ринку;

-досягнення більш високої індустріальної стадії розвитку;

-мінімізація дефіциту в торгівельному балансі;

-розв’язання проблем зайнятості;

-рішення екологічних проблем та інше.

У межах структурної політики розробляється і реалізується система державного впливу на економіку, яка включає:

1.заходи щодо стимулювання переходу праці й капіталу з однієї галузі до іншої;

2.на державному рівні розробляються довгострокові плани, цільові програми, національні проекти щодо рішення актуальних проблем структурної перебудови, програми підготовки та перепідготовки робочої сили тощо;

3.заходи щодо згортання частини виробничого апарату депресивних галузей виробництва та інше;

Важелями державного регулювання структурних змін є:

-система податків з їх диференціацією;

-надання різноманітних кредитних пільг;

-проведення політики прискореної амортизації;

-надання фінансової допомоги у вигляді інвестиційних надбавок, субсидій, дотацій на розвиток певних галузей, виробництв, регіонів.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Кировоградский главпочтамт
Якщо Ви знаєте правильний номер, поділіться будь ласка
Вікторія .Ипподром КСК "Княжий двор"
Вова, телефонуйте на іподром - це новинний сайт, а не сторінка компанії: (050) 235-80-56
Вікторія .Комплекс "Хащуватська трагедія"
Дякуємо за вірш!!!