Новости

07.04.20, 12:38
​У березні ПриватБанк видав більше кредитів малому бізнесу, ніж в лютому

У березні 2020 року ПриватБанк збільшив кількість виданих підприємствам малого і середнього бізнесу цільових кредитів і кредитів з заставою на 15%. Як повідомили в банку, в березні ПриватБанком було профінансовано 1500 проектів, в той час як в лютому 1230...

07.04.20, 14:00
​Публічні консультації – це збільшення залученості громадян до управління державою

У ході реалізації проекту «Від якісної комунікації до участі громади у прийнятті рішень», відбулось чергове громадське обговорення, цього разу – в онлайн-режимі....

08.04.20, 12:00
Яким чином НБУ погіршує стан національної безпеки україни

Одним з елементів гібридної війни РФ є війна економічна, головним елементом якої виступають об’єкти, які явно чи приховано знаходяться у власності її суб’єктів.

09.04.20, 12:00
Ринкова інфраструктури та її форми

Формами інфраструктури в сучасній рин­ковій економіці є

10.04.20, 12:00
Елементи ринкової інфраструктури (частина 1)

Біржа– це постійно діюча організаційна форма оптового ринку цінностей.

11.04.20, 12:00
Елементи ринкової інфраструктури   (частина 2)

Ярмарки– це торги, ринки товарів, які періодично організовуються у встановленому місці. Вони є надзвичайно важливим елементом ринкової інфраструктури і бувають всесвітніми, міжнародними, регіональними, національними та місцевими. Свого часу вони відігравали важливу роль в економічному житті країн Західної Європи. З розвитком суспільного виробництва, розширенням торговельно-обмінних операцій, посиленням конкуренції з центрів привозу великих партій наявного товару ярмарки перетворилися на ярмарки-виставки зразків товарів, які можна замовити.

12.04.20, 12:00
Сутність економічного (господарського) механізму, його типи

Кожен вид економіки має свій механізм регулювання економічних процесів, або господарський механізм. Так, прийнято вважати, що в ринковій економіці діє механізм ринкового саморегулювання. Регулятором адміністративно-командної економіки є планово-державний механізм (адміністративно-командна система управління). Управління змішаною національною економікою – це механізм, який містить в собі ринкове саморегулювання та державне централізоване управління в їх органічній єдності.

13.04.20, 12:00
Особливості регулювання різних секторів економіки в розвинутих країнах

Істотно різняться ринки праці США, Єв­ропи та Японії. Американський ринок праці характеризу­ється: високою конкурентоспроможністю і гнучкістю; значною свободою підприємств у наймі та звільненні пра­цівників, мобільністю населення щодо зміни місця роботи, роду занять і проживання; слабким впливом профспілок, внаслідок чого ставки оплати праці можуть зростати і зни­жуватися досить вільно (не існує жодних обмежень, вста­новлених урядом або сильними профспілками).

14.04.20, 12:00
Основні напрями економічної політики та її завдання

Економічна політика держави є елементом загальної державної політики, яка включає соціальний, гуманітарний, оборонний, еколо­гічний та інші напрямки. Якою б не була державна політика за своїми напрямками, характеристиками та пріоритетами, вона має бу­ти комплексною, охоплювати всі сфери суспільного життя. Навіть ті, хто визнає базисний характер економіки, не заперечують велико­го впливу на неї політичних, соціальних, моральних, духовних, пси­хологічних та інших факторів. Забувати це – значить позбавляти себе можливості ефективно впливати на економічні процеси.

15.04.20, 12:00
Макроекономічна стабілізація

Сутність макроекономічної стабілізації полягає у подоланні макроекономічної незбалансованості, яка характеризується коливанням національного продукту, рівнів цін і зайнятості та браком умов для впевненого зростання обсягу ВВП. У традиційній ринковій економіці коливання цих величин має переважно циклічний характер, тому макроекономічна стабілізація зводиться до скорочення амплітуди відхилень та зменшення глибини спаду. Свого конкретного змісту вона набуває в економічній політиці, яка сприяє наближенню фактичного рівня ВВП до його потенційного рівня і на цьому підґрунті досягнення повної зайнятості та стабільних цін.

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Надежда .​Серебряное озеро (Скала)
Добрый вечер возможно ли снять дом или комнату рядом с озером
Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера НЕ РАБОТАЕТ
Дякуємо! Видалили його з активного розділу сайту