Новости

22.11.21, 12:00
Управління економічною безпекою підприємства

У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, функціонує у складному зовнішньому середовищі, що характеризується нестабільністю та постійною динамікою. Таке середовище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових умов, потребує знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища, а також слабкість та корумпованість державних структур, криміналізація господарської діяльності та інші причини створили господарюючим суб’єктам умови, в яких вони вимушені приділяти значну увагу питанням забезпечення власної економічної безпеки.

23.11.21, 12:00
Управління демографічними процесами як спосіб поліпшення макроекономічних показників

Сучасна економічна теорія функціонує та розвивається з одного боку в умовах, що визначає сучасна суспільна парадигма та її економічна підсистема, та в реальних економічних умовах з боку іншого. Домінуюча концепція гуманізації виробництва та ставлення до людини, як до найвищої цінності в усіх без виключення суспільних відносинах, знаходяться на одному полюсі світосприйняття сьогодення.

24.11.21, 12:00
Заходи в системі державного та регіонального управління, що мають бути спрямовани на зупинення депопуляції Кіровоградщини

Демографічний вибух (або швидке зростання чисельності населення на певній території) спричиняє загострення таких глобальних проблем людства, як продовольча, екологічна, сировинна та енергетична.

25.11.21, 12:00
Морально-етичні фактори формування господарського механізму нанорівня управління економікою

Стаття започатковує новий підхід до аналізу господарського механізму з точки зору моралі та людини. Проаналізовано перехід від „людини економічної” до „людини творчої” та формування людського потенціалу як нової суспільної категорії.

26.11.21, 12:00
Управління освітніми програмами як інструмент патріотичого виховання в структурі сучасної вищої освіти України

Протистояння, виживання та перемога у гібридній війні є можливими лише з урахуванням найважливіших положень, які лежать в основі розвитку будь-якої нації та спрямовуються на випередження та унеможливлення дій агресора. Автор дослідження першим увів до структури національної економіки – військову економіку як постійно діючу частку суспільного виробництва для забезпечення потреб Збройних Сил країни [1, c. 452].

27.11.21, 12:00
Зміна принципів облікової політики підприємства

Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю у найближчому майбутньому зазнають суттєвих принципових змін. Це пояснюється цивілізаційними зрушеннями в сучасному суспільстві, яке багато хто називає постіндустріальним, а то й пост-економічним.

28.11.21, 12:00
Управління діяльністю підприємства за методологією економічної теорії

Введення. Підприємство «Мрія» здійснює виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів. Продукція реалізується у мережі власних кіосків.

22.11.21, 12:00

Доволі дивно чути та усвідомлювати те, що Кіровоградська область, географічний центр України, край оспіваний багатьма поетами та кандидатами у народні обранці напередодні виборів, вважається регіоном депресивного розвитку. Спробуємо розглянути наявні проблеми, що сформувались у фінансово-виробничій сфері та спробуємо визначити шляхи та механізми їх подолання.

29.11.21, 12:00
Управління регіональним розвитком

Доволі дивно чути та усвідомлювати те, що Кіровоградська область, географічний центр України, край оспіваний багатьма поетами та кандидатами у народні обранці напередодні виборів, вважається регіоном депресивного розвитку. Спробуємо розглянути наявні проблеми, що сформувались у фінансово-виробничій сфері та спробуємо визначити шляхи та механізми їх подолання.

22.11.21, 16:00
Представники фонду Об’єднаних пожежних Нідерландів завітали у Кропивницький

Днями, у рамках робочої поїздки до України засновники фонду Об’єднаних пожежних Нідерландів ван Хоофт Йоганнес Антоній Якобус Марія та Зігенхорн Ерік Губертус Антоній відвідали ГУ ДСНС у Кіровоградській області....

Архив новостей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!